Šok tretman za bazene je ključan proces u održavanju čistoće i higijene vode. Ovaj postupak pomaže u eliminaciji bakterija, virusa, algi i drugih nečistoća koje se mogu nakupiti u vodi tokom vremena. U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti šta je šok tretman, zašto je važan, kako se pravilno izvodi i koje su njegove prednosti.

Šta je šok tretman za bazene?

Šok tretman, poznat i kao superhlorisanje, je postupak dodavanja visoke koncentracije hlora ili drugih oksidacionih sredstava u vodu bazena. Cilj ovog tretmana je brzo i efikasno uklanjanje organskih zagađivača, bakterija, virusa i algi koje standardna dezinfekcija ne može u potpunosti eliminisati.

 • Hlorni granulat: Najčešće korišćeno sredstvo za šok tretman je hlorni granulat zbog svoje efikasnosti i brzog dejstva.
 • Kalijum monopersulfat: Alternativno sredstvo koje se koristi u bazenima sa hlorom i bez hlora, jer ne utiče na nivo hlora u vodi.

Zašto je šok tretman važan?

Redovan šok tretman je važan iz nekoliko razloga:

 • Eliminacija bakterija i virusa: Pomaže u uništavanju patogena koji mogu izazvati bolesti.
 • Smanjenje organskih zagađivača: Uklanja zagađivače poput znoja, urina, losiona i drugih organskih materija.
 • Sprečavanje rasta algi: Efikasno eliminiše alge i sprečava njihov rast.
 • Poboljšanje kvaliteta vode: Voda postaje kristalno čista i bez neprijatnih mirisa.

Kada izvršiti šok tretman?

Šok tretman se preporučuje u sledećim situacijama:

 • Nakon jakih kiša: Kiše mogu uneti nečistoće i bakterije u bazen.
 • Posle intenzivnog korišćenja: Nakon velikog broja kupača, voda može postati zagađena.
 • Pri pojavi algi: Ako primetite zeleni, smeđi ili crni sloj algi, šok tretman je neophodan.
 • Redovno održavanje: Preporučuje se izvođenje šok tretmana jednom mesečno kako bi se održao kvalitet vode.

Kako pravilno izvesti šok tretman

Pravilno izvođenje šok tretmana uključuje sledeće korake:

 1. Provera pH vrednosti: Pre šok tretmana, pH vrednost vode treba biti između 7.2 i 7.6. Koristite pH regulatore po potrebi.
 2. Doziranje hlora: Proverite uputstva proizvođača za tačno doziranje. Obično se dodaje 10-20 grama hlornog granulata na 1m³ vode.
 3. Rastvaranje hlora: Hlorni granulat se može direktno dodati u bazen ili prethodno rastvoriti u kanti sa vodom, a zatim ravnomerno sipati u bazen.
 4. Circulacija vode: Ostavite pumpu da radi najmanje 24 sata kako bi se hlor ravnomerno rasporedio i delovao.
 5. Provera nivoa hlora: Nakon šok tretmana, sačekajte dok nivo hlora ne padne na preporučeni nivo (1-3 ppm) pre nego što ponovo koristite bazen.

Saveti za bezbedno vršenje šok tretmana

Kada vršite šok tretman, pridržavajte se sledećih saveta za bezbednost:

 • Zaštitna oprema: Nosite zaštitne rukavice i naočare kako biste zaštitili kožu i oči.
 • Dobro provetravanje: Ako rastvarate hlor u zatvorenom prostoru, obezbedite dobro provetravanje kako biste izbegli udisanje isparenja.
 • Skladištenje hemikalija: Držite hemikalije na suvom i hladnom mestu, van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

Prednosti redovnog šok tretmana

Redovan šok tretman pruža brojne prednosti za vaš bazen:

 • Dugotrajna čistoća vode: Održava vodu čistom i bez zagađivača.
 • Smanjenje neprijatnih mirisa: Efikasno uklanja mirise koji nastaju zbog organskih zagađivača.
 • Bezbednost kupača: Održava nivo bakterija i virusa na bezbednom nivou, smanjujući rizik od infekcija.

Zaključak

Šok tretman za bazene je neophodan za održavanje čistoće, higijene i kvaliteta vode. Pravilno izvođenje šok tretmana obezbeđuje kristalno čistu i bezbednu vodu za kupanje. Redovno izvođenje ovog postupka pomaže u eliminaciji zagađivača, sprečavanju rasta algi i održavanju svežine vode. Za više informacija o šok tretmanima i drugim proizvodima za održavanje bazena, posetite našu prodavnicu.