Pravo

na odustajanje

Poštovani kupci,

Želimo da vas informišemo o vašem pravu na odustajanje od kupovine na našem internet prodajnom sajtu www.HemijaZaBazene.rs u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), koji reguliše prodaju na daljinu. Ovo pravo ne odnosi se na kupce koji se odluče za preuzimanje proizvoda u našem maloprodajnom objektu.

Prema pomenutom zakonu, svaki kupac koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi zadovoljenja svojih individualnih potreba, a ne u okviru profesionalne delatnosti) ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Nije obavezno navođenje razloga odustanka prilikom obaveštenja.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora ima pravno dejstvo od dana slanja trgovcu.

U slučaju odustanka, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili zamenu za drugi proizvod. Novac se vraća po prijemu neoštećenog i ispravnog proizvoda. Troškovi slanja robe zbog odustajanja padaju na teret kupca.

Kupac je dužan vratiti proizvod bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak. Proizvod se pri povratku mora nalaziti u ispravnom, nekorišćenom stanju, i originalnom neoštećenom pakovanju, uz priloženi originalni fiskalni isečak.

Nakon prijema proizvoda, proverava se njegova ispravnost i neoštećenost. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda proizašlo iz neadekvatnog rukovanja. Ukoliko je neispravnost ili oštećenje krivicom kupca, odbiće se povraćaj cene, a proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos plaćen po osnovu ugovora, najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučaju dobijanja neispravnog ili pogrešnog artikla.

Priložena su dokumenta koja vam mogu biti od pomoći:

  1. Izjava o odustajanju od ugovora
  2. Ugovor o prodaji na daljinu

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava, Oprema za bazene je obavezan da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, na zahtev prodavca.

Zahvaljujemo na poverenju i razumevanju.

Srdačno, Tim Hemija Za Bazene